Skok na obsah stránky
Skok na hlavní menu
6402947
Ikona britské vlajky   Ikona německé vlajky   
středa 23.4.2014   Světový den knihy a autorských práv   Vojtěch

Městská část Praha 14

Znak Prahy 14
registrace
 Logo Národní síě zdravých měst Časopis Čtrnáctka Logo KD KyjeLogo FacebookLogo Prahy 14 Kulturní


Hlavní obsah stránky:

Právě se nacházíte:
Úvodní stránka » Informace » Projekt Zdravá městská část - místní Agenda 21

Znak MČ Praha 14
Logo Národní sítě Zdravých měst
Logo MŽPProjekt Městská část Praha 14 - Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností byl podpořen v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.

 

Projekt Zdravá městská část - místní Agenda 21


Místní Agenda 21 je mezinárodní program zvyšování kvality veřejné správy, který vede k praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje při současném zohledňování místních podmínek. Jeho cílem je zvyšování kvality života obyvatel v jeho hlavních pilířích (tzn. rozvoj ekonomiky, sociální soudružnost a zachované přírodní bohatství) a to nejen pro generaci současnou, ale i ty budoucí.. MA21 je časově náročný proces, který své cíle naplňuje prostřednictvím zkvalitňování veřejné správy včetně zavádění metod strategického plánování a řízení, zapojování veřejnosti do spolurozhodování a konání osvětových a vzdělávacích aktivit.
Projekt bude realizován v období od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012.

Co znamená MA 21 pro naše občany?

  • budete mít příležitost sami definovat problémy
  • budete mít možnost podílet se na hledání řešení mnoha problémů
  • budete moci sledovat postup řešení vámi pojmenovaných problémů
  • získáte informace jak o dění na radnici a jejích aktivitách tak o problematice udržitelného rozvoje, zdravého životního stylu a ochraně životního prostředí v průběhu našich kampaní

Co znamená MA 21 pro vedení úřadu?

  • umožní koordinovat různé činnosti a dosahovat synergického efektu
  • umožní zjišťovat názory a postoje veřejnosti
  • umožní nám najít nejvhodnější řešení palčivých problémů
  • umožní vzájemné pochopení mezi různými skupinami občanů MČ - politiky, úředníky, partnery z neziskového a podnikatelského sektoru a odbornou i širokou veřejností
  • umožní zapojit do rozhodování ty pravé osobnosti
  • umožní nám sledovat postup a důsledky realizace přijatých opatření

Projekt Zdravá městská část - místní Agenda 21
obsah