Skok na obsah stránky
Skok na hlavní menu
6389832
Ikona britské vlajky   Ikona německé vlajky   
pátek 18.4.2014      Valérie

Městská část Praha 14

Znak Prahy 14
registrace
 Logo Národní síě zdravých měst Časopis Čtrnáctka Logo KD KyjeLogo FacebookLogo Prahy 14 Kulturní


Hlavní obsah stránky:

Právě se nacházíte:
Úvodní stránka » Informace » Projekt Zdravá městská část - místní Agenda 21

Znak MČ Praha 14
Logo Národní sítě Zdravých měst
Logo MŽPProjekt Městská část Praha 14 - Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností byl podpořen v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.

 

Projekt Zdravá městská část - místní Agenda 21


Místní Agenda 21 je mezinárodní program zvyšování kvality veřejné správy, který vede k praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje při současném zohledňování místních podmínek. Jeho cílem je zvyšování kvality života obyvatel v jeho hlavních pilířích (tzn. rozvoj ekonomiky, sociální soudružnost a zachované přírodní bohatství) a to nejen pro generaci současnou, ale i ty budoucí.. MA21 je časově náročný proces, který své cíle naplňuje prostřednictvím zkvalitňování veřejné správy včetně zavádění metod strategického plánování a řízení, zapojování veřejnosti do spolurozhodování a konání osvětových a vzdělávacích aktivit.
Projekt bude realizován v období od 1. 12. 2010 do 30. 11. 2012.

Co znamená MA 21 pro naše občany?

  • budete mít příležitost sami definovat problémy
  • budete mít možnost podílet se na hledání řešení mnoha problémů
  • budete moci sledovat postup řešení vámi pojmenovaných problémů
  • získáte informace jak o dění na radnici a jejích aktivitách tak o problematice udržitelného rozvoje, zdravého životního stylu a ochraně životního prostředí v průběhu našich kampaní

Co znamená MA 21 pro vedení úřadu?

  • umožní koordinovat různé činnosti a dosahovat synergického efektu
  • umožní zjišťovat názory a postoje veřejnosti
  • umožní nám najít nejvhodnější řešení palčivých problémů
  • umožní vzájemné pochopení mezi různými skupinami občanů MČ - politiky, úředníky, partnery z neziskového a podnikatelského sektoru a odbornou i širokou veřejností
  • umožní zapojit do rozhodování ty pravé osobnosti
  • umožní nám sledovat postup a důsledky realizace přijatých opatření

Projekt Zdravá městská část - místní Agenda 21
obsah