Skok na obsah stránky
Skok na hlavní menu
6382658
Ikona britské vlajky   Ikona německé vlajky   
středa 16.4.2014      Irena

Městská část Praha 14

Znak Prahy 14
registrace
 Logo Národní síě zdravých měst Časopis Čtrnáctka Logo KD KyjeLogo FacebookLogo Prahy 14 Kulturní


Hlavní obsah stránky:

Právě se nacházíte:
Úvodní stránka » Informace k volbám do PSP ČR v roce 2010


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010

 

INFORMACE k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010

/ Viz též podrobné informace MV ČR./

 

Volby se konají:

Hlasovací lístky a informaci o způsobu volby obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu svého trvalého pobytu ( do poštov. schránek).

Hlasování se uskuteční ve stálých volebních okrscích.

Ulice a čísla popisná ve volebních okrscích m.č. Praha 14 (rtf, 179 KB)

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran a politických hnutí, které provedla Státní volební komise v Praze dne 13. dubna 2010 (pdf, 182 KB)

 

Voličské průkazy:

Pro voliče, kteří nebudou moci hlasovat ve dnech voleb ve svém voleb. okrsku, je určen volič. průkaz (VP).

Na VP lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v ČR nebo na zastupitel. úřadu v zahraničí.

O VP je možno požádat osobně nebo písemně u obec. úřadu, přísl. podle svého trvalého pobytu.

  1. osobní podání žádosti:
    Tyto již přijímá zdejší úřad v informační kanceláři úřadu na připraveném formuláři, po předložení platného občan. průkazu, nejpozději do 26.5. včetně. Chce-li někdo podat žádost o VP za jinou osobu, musí mít od ní k tomuto účelu určenou plnou moc, s úředně ověřeným podpisem voliče (žadatele).
  2. písemné podání:
    na adresu zdejšího úřadu, s úředně ověřeným podpisem voliče, nejpozději do 21.5.

Žadatel uvede v žádosti ( 1. nebo 2.), zda si následně vyzvedne VP osobně na úřadě, nebo uvede adresu, na kterou žádá VP zaslat.

Vyzvedávání VP a jejich zasílání je nejdříve možné ze zákona dne 13. května.

Žádost o voličský průkaz (rtf, 8KB)

Zájemci o práci v okrskových voleb. komisích se mohou hlásit na tel.: 281 005 253 u pí Davidové.

 

Vypracoval: Mgr.J.Kryštof, ved. OSO

 

Informace k volbám na tel.: 281 005 233/ 340.