Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 621/RMČ/2004

k návrhu na uvolnění finančních prostředků pro pomoc městu Liptovský Mikuláš (SR)


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

uvolnění finančních prostředků pro pomoc městu Liptovský Mikuláš (SR) ve výši 200.000 Kč

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit návrh na uvolnění finančních prostředků pro pomoc městu Liptovský Mikuláš (SR) Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 21. 12. 2004

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OESM, OIA