Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 622/RMČ/2004

k návrhu na III. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s III. úpravou a změnou rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004

schválený rozpočet
217.337.000 Kč
financování
3.257.000 Kč
výdaje
220.594.000 Kč
upravený rozpočet po II. úpravě a změně
337.467.400 Kč
 
navýšení rozpočtu v celkové výši
7.523.100 Kč
z toho:
dotace státní rozpočet
755.300 Kč
dotace MHMP
7.800.000 Kč
fond rozvoje a rezerv
1.422.400 Kč
zaměstnanecký fond
897.800 Kč
dary
30.000 Kč
odvod výtěžku z provozování loterií
- 378.600 Kč
vráceno do fondu rozvoje a rezerv
- 3.003.800 Kč
upravený rozpočet
332.977.000 Kč
financování
12.013.500 Kč
výdaje
344.990.500 Kč

 

 

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14
předložit návrh na III. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004 k projednání Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 21. 12. 2004

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM