Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 623/RMČ/2004

k návrhu na dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006 a Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s dodatkem č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006 a Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918

II. u k l á d á

Mgr. Jaroslavu Jirouškovi, zástupci starosty městské části Praha 14

předložit dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006 a Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 21. 12. 2004

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jaroslav Jiroušek
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Mgr. Jaroslav Jiroušek
Na vědomí: OŠ, ZŠ Gen. Janouška