Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 625/RMČ/2004

k návrhu na odměny za rok 2004 pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze


Rada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

poskytnutí odměny za rok 2004 pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14

Ing. Václava Hollana,
Ing. Vladimíra Vojtu,CSc.,
Ing. Miroslava Vysloužila,

kteří jsou pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

II. u k l á d á
Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit návrh na odměny za rok 2004 pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 21. 12. 2004

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: PO, KS