Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 626/RMČ/2004

k návrhu na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 a matrikářkám za zajišťování svatebních obřadů pro rok 2005


Rada městské části Praha 14

I. schvaluje

navrhovanou výši odměn pro matrikářky za zajišťování svatebních obřadů pro rok 2005 dle přílohy č. 1 (pouze v písemné podobě)

II. doporučuje

výši odměn pro oddávající členy Zastupitelstva městské části Praha 14 dle přílohy č. 1

III. u k l á d á
Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh odměn pro oddávající členy Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 21. 12. 2004

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OPRBM KS