Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 631/RMČ/2004

k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti zajią»ování úklidových prací s Armádou spásy pro rok 2005


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

návrh smlouvy o spolupráci s Armádou spásy pro rok 2005

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

uzavřít smlouvu o spolupráci v oblasti zajią»ování úklidových prací s Armádou spásy

T: ihned

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: PO, KS, O®P, OESM