Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

49. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 14. 12. 2004

č. 632/RMČ/2004

ke změně využití části grantových prostředků poskytnutých OS Motýlek


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

s žádostí OS Motýlek o změnu využití grantu ze dne 30. 11. 2004 – příloha č. 1 v tiskové podobě

II. s o u h l a s í

se změnou účelu využití 1.270 Kč na nákup volejbalových míčů

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Na vědomí : KS, OIA, OESM, Sdružení na pomoc dětem s handicapy – Motýlek