Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

50. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 1. 2005

č. 11/RMČ/2005

k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 14 v ulici Prelátská mezi městskou částí Praha 14 a společností Všeobecná stavební společnost, s. r. o., se sídlem Na Cihlářce 3062/8, Praha 5


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zveřejněním záměru na pronájem nebytových prostor o velikosti 31 m2 v objektu č. p. 14 v ulici Prelátská společnosti Všeobecná stavební společnost, s. r. o., se sídlem Na Cihlářce 3062/8, Praha 5 na dobu určitou do 31. 5. 2005

2. uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o velikosti 31 m2 v objektu č. p. 14 v ulici Prelátská mezi městskou částí Praha 14 a společností Všeobecná stavební společnost, s. r. o., se sídlem Na Cihlářce 3062/8, Praha 5 na dobu určitou do 31. 5. 2005

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 14 v ulici Prelátská 14 společnosti Všeobecná stavební společnost, s. r. o.

T: 12. 1. 2005

2. po uplynutí lhůty a dodržení podmínek pro zveřejnění záměru zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 14 v ulici Prelátská mezi městskou částí Praha 14 a společností Všeobecná stavební společnost, s. r. o.

T: 31. 1. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM -odd. majetkových dispozic