Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

50. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 1. 2005

č. 17/RMČ/2005

k návrhu na souhlas s rekolaudací prostoru - buňky č. l na bytovou jednotku v ubytovně Broumarská 25, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. souhlasí

s rekolaudací prostoru -buňky č. 1 na bytovou jednotku v ubytovně Broumarská 25, Praha 9

II. p o v ě ř u j e

Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obch. společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., aby požádala Stavební úřad Prahy 14 o rekolaudaci prostoru -buňky č. l na bytovou jednotku v ubytovně Broumarská 25, Praha 9

III. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., ve výše uvedené věci

T: 7. 1. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OPBM KS, SMP-14, a. s.