Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

50. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 1. 2005

č. 19/RMČ/2005

k návrhu na udělení souhlasu s uvedením objektu Baštýřská 13/67 jako sídla firmy C & L Mark, s. r. o.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uvedením objektu Baštýřská 13/67, který je pronajat firmě OB -Stavba, s. r. o., jako sídlo firmy C & L Mark, s. r. o.

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zaslání rozhodnutí Rady městské části Praha 14 jednateli firmy C & L Mark, s. r. o.

T: 15. 1. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

 

 

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM -odd. majetkových dispozic