Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

50. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 1. 2005

č. 20/RMČ/2005

k návrhu na udělení výjimky z usnesení Rady městské části Praha 14 č. 129/RMČ/2003 za účelem umístění reklamního zařízení na pozemku parc. č. 2597/46, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s udělením výjimky z usnesení Rady městské části Praha 14 č. 129/RMČ/2003 ze dne 18. 2. 2003 za účelem umístění reklamního zařízení na pozemku parc. č. 2597/46, k. ú. Kyje, společnosti EUROPLAKÁT, s. r. o. se sídlem Nuselská 39, Praha 4

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat žadatele a zajistit udělení výjimky z usnesení Rady městské části Praha 14

T: 20. 1. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí : OESM -odd. majetkových dispozic