Městská část Praha 14
Rada městské části

Usnesení

50. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 4. 1. 2005

č. 3/RMČ/2005

k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek


Rada městské části Praha 14

I. souhlasí

s odepsáním nedobytných pohledávek dle přílohy č. 1 -pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit odepsání nedobytných pohledávek uvedených v příloze č. l tohoto usnesení

T: 15. 1. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: OESM, OPBM KS