Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 1. 2005

č. 8/RMČ/2005

k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem bytu č. 10 o velikosti 1 + 0, č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky upravené na 262 554 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na pronájem bytu č. 10 o velikosti 1 + 0, č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky upravené na 262 554 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu

II. u k l á d á

Mgr. Danielu Rovanovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění záměru na pronájem bytu č. 10 o velikosti 1 + 0, č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky upravené na 262 554 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu

T: 15. 1. 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

 

Provede: Mgr. Daniel Rovan
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS