Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.101/RMČ/2007

k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1+1, I. kategorie v domě čp. 905, ul. Slévačská, Praha 9, Hloubětín v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

přechod nájmu bytu o velikosti 1+1, I. kategorie v domě čp. 905, ul. Slévačská, Praha 9, Hloubětín na nájemce (dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě) po trvalém opuštění společné domácnosti původním nájemcem

II. s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1+1, I. kategorie v domě čp. 905, ul. Slévačská, Praha 9, Hloubětín po trvalém opuštění společné domácnosti s nájemcem (dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě)

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k přechodu nájmu bytu o velikosti 1+1, I. kategorie v domě čp. 905, ul. Slévačská, Praha 9, Hloubětín s novým nájemcem

T: 28. 2. 2007

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., Kancelář starosty, nájemce