Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.102/RMČ/2007

k návrhu na rekolaudaci společného prostoru sušárny o výměře 7,70 m2 s lodžií o výměře 4 m2 ve 4. patře domu č.p. 739 ulice Bobkova Praha 9, na obytnou místnost k bytu č. 10


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s rekolaudací společného prostoru sušárny o výměře 7,70 m2 s lodžií o výměře 4 m2 ve 4. patře domu č.p. 739 ul. Bobkova, Praha 9, na obytnou místnost s lodžií k bytu č. 10 na náklady uživatele bytu č. 10, při zachování všech podmínek stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

oznámit uživateli bytu č. 10 prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. odsouhlasení rekolaudace sušárny s lodžií ve 4. patře domu č.p. 739 ul. Bobkova, Praha 9 na obytnou místnost s lodžií k bytu č. 10.

T: 15. 3. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., OESM