Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.103/RMČ/2007

k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na akci: "Oprava havárie podlahy a sklepních kójí v suterénu bytového domu Cíglerova čp. 1090, Praha 9"


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavební firma Hartman, spol. s.r.o. na akci: "Oprava havárie podlahy a sklepních kójí v suterénu bytového domu Cíglerova čp. 1090, Praha 9" dle přílohy č.1 na základě telefonické výzvy jednomu zájemci

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

uzavřít smlouvu o dílo s firmou Stavební firma Hartman, spol.s.r.o. na akci: "Oprava havárie podlahy a sklepních kójí v suterénu bytového domu Cíglerova čp. 1090, Praha 9" dle přílohy č.1

T: 25. 2. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., KS