Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.104/RMČ/2007

k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost a změnu účastníka nájemní smlouvy č.j. 22/SMP/05 na straně nájemce v nebytových prostorách v objektu č.p. 738 ulice Bobkova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s umístěním sídla pro nově zakládající společnost v nebytových prostorách o výměře 104,35 m2 v ulici Bobkova č.p. 738, Praha 9 a současně se změnou účastníka nájemní smlouvy č.j. 22/SMP/05 ze dne 27. 10. 2005 na straně nájemce, dle přílohy č. 1) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky Správy majetku Praha 14, a.s. o odsouhlasení umístění sídla pro nově zakládající společnost v nebytových prostorách objektu č.p. 738 ul. Bobkova, Praha 9 a změny účastníka nájemní smlouvy na straně nájemce

T: po předložení výpisu z OR

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., OESM, nájemce