Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.105/RMČ/2007

k žádosti o prodloužení lhůty určené k podání návrhu na zápis právnické osoby, kupující bytový dům čp. 645 v ulici Kbelská Praha 9, do obchodního rejstříku dle "Zásad postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl.m.Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14" o 30 dnů


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s prodloužením lhůty určené k podání návrhu na zápis právnické osoby kupující bytový dům čp. 645 v ulici Kbelská Praha 9, do obchodního rejstříku dle "Zásad postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl.m.Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14" do 22. 3. 2007

T: 22. 3. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., KS, žadatel