Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.106/RMČ/2007

k návrhu na schválení úhrad nákladů ve výši 25%


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

úhradu nákladů ve výši 25% z celkových ročních nákladů ÚT, TÚV, SV, elektr.energie a úklidu v roce 2007 v poliklinice ul. Generála Janouška 902, Praha 9 z finančních prostředků městské části Praha 14

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing.Evu Bažilovou, ředitelku a.s. Správa majetku Praha 14 o schválených úhradách nákladů ve výši 25%

T: 25. 2. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s.