Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.108/RMČ/2007

k zahájení veřejné zakázky na zpracování dokumentace pro stavební povolení "rekonstrukce komunikací Cidlinská, Jaroslavická, Knínická,Marąovská, Nedvědická a ®ehuňská, Praha 14 - Kyje"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zahájením veřejné zakázky na zpracování dokumentace pro stavební povolení "rekonstrukce komunikací Cidlinská, Jaroslavická, Knínická, Marąovská, Nedvědická a ®ehuňská, Praha 14 - Kyje"

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zahájit veřejnou zakázku na na zpracování dokumentace "rekonstrukce komunikací Cidlinská, Jaroslavická, Knínická, Marąovská, Nedvědická a ®ehuňská, Praha 14 - Kyje"

T: 20. 2. 2007

2. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhovnocením nabídek na zpracování dokumentace pro stavební povolení "rekonstrukce komunikací Cidlinská, Jaroslavická, Knínická, Marąovská, Nedvědická a ®ehuňská, Praha 14 - Kyje"

T: 27. 3. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka ®áková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OÚR