Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.109/RMČ/2007

k zahájení veřejné zakázky na zpracování studie "revitalizace parteru veřejného prostranství- jižně od ulice Poděbradské, Praha 14 - Hloubětín"


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se zahájením veřejné zakázky na zpracování studie "revitalizace parteru veřejného prostranství - jižně od ulice Poděbradské, Praha 14 - Hloubětín"

II. u k l á d á

Ing.Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

1. zajistit odeslání výzvy na zpracování studie "revitalizace parteru veřejného prostranství - jižně od ulice Poděbradské, Praha 14 - Hloubětín"

T: 20. 2. 2007

2. seznámit Radu městské části Praha 14 s vyhodnocením nabídek na zpracování studie "revitalizace parteru veřejného prostranství - jižně od ulice Poděbradské, Praha 14 - Hloubětín"

T: 10. 4. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing.Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR