Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.110/RMČ/2007

k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku gastro vybavení projektu "Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14"


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d om í

zprávu z jednání hodnotící komise o veřejné zakázce na dodávku gastro vybavení projektu "Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14"

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na dodávku s obchodní společností ARALSA, spol.r.o., Pod Stárkou 33, Praha 4, jejíž předložená nabídka je nejvhodnější

III. u k l á d á

Ing.Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy na dodávku gastro vybavení projektu "Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14"

T: 23. 2. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing.Miroslav Froněk
Na vědomí: OÚR, KS PO