Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.111/RMČ/2007

k informaci ke stanovení měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ zřizovaných městskou částí Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. d o p o r u č u j e

ředitelkám mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 14 stanovit výši úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 500,- Kč měsíčně od 1. 9. 2007

II. u k l á d á

Mgr.Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit ředitelky mateřských škol s doporučenou výší úplaty 500,- Kč měsíčně za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2007

T: 19. 2. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr.Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, MS