Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.88/RMČ/2007

2. rozpočtové opatření na rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

2. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007

schválený rozpočet
198 141,9 tis. Kč
financování
- 3 239,0 tis. Kč
výdaje
194 902,9 tis. Kč
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
14 444,8 tis. Kč
převod z FRR
375,3 tis. Kč
celkem rozpočet zvýšen o
14 820,1 tis. Kč
rozpočet po 2. rozpočtovém opatření k 8. 2. 2007
209 723,0 tis. Kč
 

 

 

II. u k l á d á

Ing.Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 29. 3. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing.Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM