Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.89/RMČ/2007

k návrhu odpisových plánů příspěvkových organizací na rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2007 - viz příloha č. 1

II. u k l á d á

Ing.Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

seznámit ředitele základních a mateřských škol se schválenými odpisovými plány na rok 2007

T: 15. 3. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing.Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM