Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.91/RMČ/2007

k návrhu na schválení plánu oprav na rok 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

I. úpravu plánu oprav na rok 2007, dle přílohy č.1, která je nedílnou součástí usnesení

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat Ing.Evu Bažilovou, ředitelku a.s. Správa majetku Praha 14 o schválené I. úpravě plánu oprav na rok 2007

T: 25. 2. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s.