Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.93/RMČ/2007

k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu čp. 668 ulice Kardašovská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor o výměře 110 m2 v ulici Kardašovská č.p. 668, Praha 9 dle přílohy č. 1) tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. o neodsouhlasení podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č.p. 668 ulice Kardašovská, Praha 9

T: 28. 2. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mg. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., OESM, nájemce