Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.96/RMČ/2007

k návrhu na obnovu nájmu bytu v čp. 905, ul. Slévačská, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

obnovu nájmu bytu o velikosti 2+1 v čp. 905, ul. Slévačská, Praha 9 na dobu neurčitou dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k obnově nájmu bytu o velikosti 2+1 v domě čp. 905, ul. Slévačská, Praha 9 na dobu neurčitou

T: 31. 3. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., KS, nájemci