Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.97/RMČ/2007

k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3+1, I. kategorie v domě čp. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

obnovu nájmu bytu o velikosti 3+1, I. kategorie v čp. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě na dobu neurčitou

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k obnově nájmu bytu o velikosti 3+1 v čp. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu neurčitou

T: 8. 4. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., KS, nájemce