Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.98/RMČ/2007

na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu č. 20 o velikosti 1+1 v čp. 905, Slévačská ul., Praha 9 v souladu se zásadami k pronájmu bytů m.č. Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

zveřejnění:

výzvy na pronájem bytu č. 20 o velikosti 1+1 v čp. 905, ul. Slévačská, Praha 9, Hloubětín v souladu se zásadami k pronájmu bytů m.č. Praha 14 pro skupinu uchazečů kategorie VI.

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1) informovat Ing. Evu Bažilovou, ředitelku obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 o schválení zveřejnění výzvy na pronájem bytu č. 20 o velikosti 1+1 v čp. 905, ul. Slévačská, Hloubětín, Praha 9 pro skupinu uchazečů kategorie VI.

2) zajistit po dobu 15 dnů zveřejnění výzvy na pronájem bytu č. 20 o velikosti 1+1 v čp. 905, ul. Slévačská, Praha 9 pro skupinu uchazečů kategorie VI.

T: 28. 2. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., Kancelář starosty