Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

7. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 13. 2. 2007

č.99/RMČ/2007

na schválení vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1+kk v čp. 1043, ul. Doležalova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

že dne 1. 2. 2007 se uskutečnilo otevírání obálek na pronájem bytu o velikosti 1+kk v domě čp. 1043, ul. Doležalova, Praha 9, kde bylo v řádné lhůtě předloženo sedm nabídek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. s c h v a l u j e

a) vyřazení 3 nabídek na pronájem bytu o velikosti 1+kk v domě čp. 1043, ul. Doležalova, Praha 9 dle přílohy č. 1 bod A/ tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

b) pořadí uchazečů na pronájem bytu o velikosti 1+kk v domě čp. 1043, ul. Doležalova, Praha 9 dle přílohy č. 1 bod B/ tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

c) vítěze výběrového řízení na pronájem bytu o velikosti 1+kk v domě čp. 1043, ul. Doležalova, Praha 9 dle přílohy č. 1 bod C/ tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se smluvním nájemným za první měsíc nájmu ve výši 121.244,- Kč na byt o velikosti 1+kk, I. kategorie v domě čp. 1043, ul. Doležalova, Praha 9 s vítězem výběrového řízení s podmínkou, že tento odkoupí pohledávku ve výši 278.756,- Kč

T: 31. 3. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a.s., Kancelář starosty, uchazeči