Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 614/RMČ/2007

k návrhu na rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

částku určenou rozpočtem městské části Praha 14 pro rok 2008 do zaměstnaneckého fondu ve výši 3 000 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Na vědomí: vedoucí odborů, odborová organizace