Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 617/RMČ/2007

podněty pro zpracování nového územního plánu hlavního města Prahy


Rada městské části Praha 14

I. n e s o u h l a s í

s podněty a požadavky pro zpracování nového územního plánu hlavního města Prahy, které jsou přílohou tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Na vědomí: OÚR