Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 619/RMČ/2007

20. rozpočtové opatření městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

20. rozpočtové opatření rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2007

schválený rozpočet
198 141,9 tis. Kč
financování
- 3 239,0 tis. Kč
výdaje
194 902,9 tis. Kč
rozpočet po 19. rozpočtovém opatření k 10. 10. 2007
350 264,0 tis. Kč
navýšení ze zdaňované činnosti
856,0 tis. Kč
zaměstnanecký fond
1,4 tis. Kč
navýšení z Fondu rezerv a rozvoje
771,3, tis. Kč
celkem rozpočet navýšen o
1 628,7 tis. Kč
rozpočet po 20. rozpočtovém opatření k 24. 10. 2007
351 892,7 tis. Kč

 

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 20. 12. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OESM