Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 620/RMČ/2007

k návrhu na uzavření servisní smlouvy na správu výpočetní techniky a informačních technologií v Centru vzdělávání a veřejného internetu


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením servisní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a firmou DATECO, s. r. o. na správu výpočetní techniky a informačních technologií v Centru vzdělávání a veřejného internetu

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit uzavření servisní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a firmou DATECO, s. r. o.

T: 31. 10. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OI, KS