Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 621/RMČ/2007

k návrhu nového ceníku služeb v Centru vzdělávání a veřejného internetu z důvodu zahájení hostinské činnosti od 1. 11. 2007


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

ceník služeb v Centru vzdělávání a veřejného internetu z důvodu zahájení hostinské činnosti od 1. 11. 2007

II. u k l á d á

Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

seznámit s novým ceníkem služeb v CVVI od 1. 11. 2007 paní M. Horešovskou, provozní managerku CVVI

T: 1. 11. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Mgr. Jitka Žáková
Na vědomí: OŠ, CVVI, OESM