Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 622/RMČ/2007

k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace KVIZ, zřízené městskou částí Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. j m e n u j e

pana Milana Tůmu ředitelem příspěvkové organizace KVIZ s účinností od 1. 1. 2008

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit písemné jmenování výše uvedeného ředitele

T: 31. 12. 2007

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: KS