Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 623/RMČ/2007

k návrhu na úpravu dohody spojené se zřízením příspěvkové organizace o přechodu zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 do této organizace


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

úpravu dohody spojené se zřízením příspěvkové organizace o přechodu zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 do této organizace dle přílohy - pouze v tiskové podobě

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Na vědomí: PO KT