Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 624/RMČ/2007

k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 zveřejnění výzvy na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 pro skupinu uchazečů C

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zveřejnění výzvy na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 pro skupinu uchazečů C

T: 15. 11. 2007

Ing. Miroslav Froněk

Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS