Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 625/RMČ/2007

k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, v domě č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku


Rada městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, v domě č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 – Černý Most na nájemce dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě po trvalém opuštění společné domácnosti původním nájemcem

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit právní úkony k přechodu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, v domě č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most s novým nájemcem

T: 30. 11. 2007

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, nájemce