Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 629/RMČ/2007

k žádosti na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 12. 2007 do 31. 5. 2008 na užívání bytu v č. p. 491 ulice Krylovecká, Praha 9 s možností prodloužení nájmu za podmínky plnění povinností nájemce a splácení dluhu


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 12. 2007 do 31. 5. 2008 na užívání bytu v č. p. 491 ulice Krylovecká, Praha 9 s možností prodloužení nájmu vždy o 1 roku za podmínky plnění povinností nájemce a splácení dluhu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 12. 2007 do 31. 5. 2008 na užívání bytu v č. p. 491 ulice Krylovecká, Praha 9 s možností prodloužení nájmu vždy o 1 roku za podmínky plnění povinností nájemce a splácení dluhu dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 15. 11. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS, žadatel