Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 634/RMČ/2007

k pronájmu části pozemku parc. č. 782/23 v k. ú. Hloubětín Družstvu vlastníků domu, Horoušanská 143, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 782/23 o výměře 40 m2 v k. ú. Hloubětín, za účelem parkování tří osobních vozidel mezi městskou částí Praha 14 a Družstvem vlastníků domu, Horoušanská 143/3 se sídlem Horoušanská 143/3, Praha 9, za nájemné ve výši 30 Kč/m2/rok (cena je uvedena bez DPH)

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 782/23 o výměře 40 m2 v k. ú. Hloubětín s Družstvem vlastníků domu, Horoušanská 143/3, Praha 9

T: 9. 11. 2007

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM