Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

25. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 30. 10. 2007

č. 636/RMČ/2007

k revokaci usnesení č. 549/RMČ/2007 v části uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 967, k. ú. Hostavice se spol. SKANSKA


Rada městské části Praha 14

I. r e v o k u j e

usnesení č. 549/RMČ/2007 v části týkající se uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 967, k. ú. Hostavice se spol. Skanska Program Start, s. r. o.

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OESM