Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 17/RMČ/2008

k návrhu na zakoupení nového služebního vozu Škoda Octavia Combi 1,9 a převedení stávajícího vozidla Škoda Octavia Combi příspěvkové organizaci KVIZ Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s e s e z n á m i l a

s cenovými nabídkami dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. s o u h l a s í

se zakoupením nového služebního vozu Škoda Octavia Combi 1,9 a s převedením stávajícího vozidla Škoda Octavia Combi příspěvkové organizaci KVIZ Praha 14

III. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit zakoupení nového služebního vozu Škoda Octavia Combi 1,9 a převedení stávajícího vozidla Škoda Octavia Combi příspěvkové organizaci KVIZ Praha 14

T: 30. 1. 2008

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: OHS