Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 19/RMČ/2008

k návrhu na zajištění vybraných projektů pro postupné naplňování vytčených cílů rozvoje městské části


Rada městské části Praha 14

I. s t a n o v u j e

připravit projekty "komunitní centrum Hloubětínská", "revitalizace území Nad Hutěmi a zpřístupnění podzemních prostor" a "parková úprava plochy ul. Borská" pro postupné naplňování vytčených cílů rozvoje městské části

II. j m e n u j e

pracovní týmy k zajištění přípravy projektu

1. "komunitní centrum Hloubětínská"
2. "revitalizace území Nad Hutěmi a zpřístupnění podzemních prostor"
3. "parková úprava plochy ul. Borská"

tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto usnesení - pouze v tiskové podobě

III. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14
Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14
Mgr. Jitce Žákové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

1. informovat o postupu přípravy jednotlivých projektů Radu městské části Praha 14

T: k poslednímu dni každého čtvrtletí

2. informovat Radu městské části Praha 14 o možnosti k daným projektům předložit žádost o podporu z pražských operačních programů do konce března 2008

T: 19. 2. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: KS, OSMI, OŽP, OSVZ