Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 20/RMČ/2008

1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008

schválený rozpočet: příjmy
250 876,5 tis. Kč
financování
18 461,0 tis. Kč
výdaje
269 337,5 tis. Kč
ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
61 047,0 tis. Kč
navýšení z FRR
3 432,1 tis. Kč
rozpočet navýšen o
64 479,1 tis. Kč
rozpočet po 1. rozpočtovém opatření k 16. 1. 2008
333 816,6 tis. Kč

 

II. u k l á d á

Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi městské části Praha 14

předložit informaci o provedených opatřeních Zastupitelstvu městské části Praha 14

T: 27. 3. 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Ing. Miroslav Froněk
Na vědomí: OE