Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 21/RMČ/2008

k návrhu na souhlas se zrušením výpovědi dohodou a s revokací usnesení č. 683/RMČ/2007 v nebytových prostorách v objektu č. p. 736 ul. Bobkova, Praha 9


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. se zrušením výpovědi dohodou z nájmu nebytových prostor o výměře 75,52 m2 v ulici Bobkova č. p. 736, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. s revokací usnesení č. 683/RMČ/2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty městské části Praha 14

informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. o odsouhlasení zrušení výpovědi dohodou z nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 736 ul. Bobkova, Praha 9 a o revokaci usnesení č. 683/RMČ/2007

T: 15. 2. 2008

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Bohumil Sobotka
Na vědomí: SMP-14, a. s., OSMI, nájemce