Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

31. jednání Rady městské části Praha 14
konaného dne 22. 1. 2008

č. 22/RMČ/2008

k návrhu na složení hodnotící komise pro hodnocení nabídek při zadání veřejných zakázek na opravy a rekonstrukce školních budov svěřených mandátní smlouvou obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s.


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í,

aby hodnotící komise pro hodnocení nabídek při zadání veřejných zakázek na opravy a rekonstrukce školních budov svěřených mandátní smlouvou obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. pracovala v tomto složení:

jeden zástupce městské části Praha 14
dva zástupci představenstva SMP-14, a. s.
jeden zástupce dozorčí rady SMP-14, a. s.
jeden zástupce zaměstnanců SMP-14, a. s.
jeden zástupce předmětné školy

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: SMP-14, a. s.
Na vědomí: SMP-14, a. s., KS